• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 31.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 02 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İşletme doktora derecesini almış olmak

İŞLETME BÖLÜMÜNDE MUHASEBE ALANINDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-İşletme doktora derecesini almış olmak,-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,- Uluslararası geçerliliği olan veya merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,

KPDS B / ÜDS 85 / TOEFL (Internet Based-90 / Computer Based-233 Paper Based-577) İELTS 6,5Veya,Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasının “a” ve “b” bentlerinde belirtilen koşullardan birine sahip olmak.-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.-Muhasebe alanında yayınları olması tercih sebebidir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (sahika.susuzlu@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Bilimsel çalışma ve yayınlar


Başvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888117