• Üniversite Adı BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.11
 • Kadro Derecesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarında çalıştırmak üzere sivil havacılık alanında Doktora yapmış Öğretim Görevlisi alınacaktır.

T.C.BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yüksekokulumuza bağlı birimlerden Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve açılışı teklif edilecek Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında istihdam edilmek üzere 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince Sivil Havacılık alanında doktora derecesine sahip ve en az 5 yıl havacılık sektöründe iş tecrübesine sahip, tercihen iyi derecede İngilizce bilen öğretim görevlisi alınacaktır.

MUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ : Adaylar, başvurularını Yüksekokulumuzun Vatan Cad. No:69 Kavacık 34805 Beykoz/İSTANBUL adresine yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Dilekçe
-Lisans Belgesi
-Lisans Transkript
-Nüfus Cüzdanı Örneği
-2 Adet Fotoğraf -Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Doktora Belgesi
-Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya
- Varsa yabancı dil belgesi

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.