• Üniversite Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İLKÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 17.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Oca.11
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fizik Eğitimi alanında Yükseklisans yapıyor olmak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de (değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)ÖZEL ŞARTLAR


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİa) Yukarıda belirtilmiş olan genel şartları taşımak.b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


c) Atamalarda atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) den muaf sayılacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAdayların başvurdukları bölüm, anabilim dalını, adres ve telefon numaralarını gösterir dilekçelerine; Özgeçmişlerini, öğrenim durum belgesi, transkripti (not döküm belgesi), varsa eserlerini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı sureti, sabıkasızlık belgesi ve erkek adayların askerlik durum belgelerini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES’den 70 puan, KPDS ve ÜDS’den 50 puan aldığını gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile Adayların ilgili birimlere, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerin asıllarının görülmesi halinde kurumumuzca onaylanması yeterli olacaktır. Eksik belge ile yapılan başvururular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.). Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir.