• Üniversite Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KAĞIZMAN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 17.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Oca.11
 • Kadro Derecesi 4

Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak, ilgili alanda Yükseklisans yapmış olmak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de (değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)ÖZEL ŞARTLARÖGRETİM GÖREVLİSİa) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla an az alanında On yıl tecrübeli olmak.b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla, alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.(Yükseklisans belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmaz.)c) Adayların ALES puan şartı Lisans Mezuniyet alanında olmalıdır.MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.Meslek Yüksekokullarında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar merkezi Sınav (ALES)”den muaf sayılacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAdayların başvurdukları bölüm, anabilim dalını, adres ve telefon numaralarını gösterir dilekçelerine; Özgeçmişlerini, öğrenim durum belgesi, transkripti (not döküm belgesi), varsa eserlerini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı sureti, sabıkasızlık belgesi ve erkek adayların askerlik durum belgelerini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES’den 70 puan, KPDS ve ÜDS’den 50 puan aldığını gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile Adayların ilgili birimlere, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerin asıllarının görülmesi halinde kurumumuzca onaylanması yeterli olacaktır. Eksik belge ile yapılan başvururular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.). Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir.