• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAFİYE ÇIKRIKCIOĞLU M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.10.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 05.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.11.2010
 • Kadro Derecesi 2


GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS VERME TECRUBESİNE SAHİP OLMAK.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:
Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adayların yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olanların belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak.
C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 1- Başvuru dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya
3 Lisans diploma örneği (Onaylı)
4-Lisans transkript belgesi (Onaylı)
5-ALES belgesi fotokopisi
6- Varsa yüksek lisans veya doktora belgesi (Onaylı)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
9- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)
10- Savcılık belgesi
11- Hizmet belgesi (Daha önce kamuda çalışmışlığı varsa)
NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri
Tel.: 0 352 4374916
Faks: 0 352 4375264
D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.