• Üniversite Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Oca.11
 • Kadro Derecesi 7

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak.


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)'den en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Anabilim Dalını, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi,
2-Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgenin onaylı fotokopisi,
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5-Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi,
6-Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptin onaylı fotokopisi,
7-Yüksek Lisans öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış olmalı),
8-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- ALES Belgesinin onaylı fotokopisi,
10-Yabancı Dil Belgesinin onaylı fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
-Başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı 07058 Yerleşke/ANTALYA