• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASİ VE EK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 17.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 5

Eğitim Fakültesi Mezunu, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ne 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesine göre, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca açıktan, yeniden ve naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.
3. KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
2. Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

MUAFİYETLER
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı (ALES) aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın başvuracağı Anabilim dalını, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkripti,
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen mezuniyete ilişkin diploma

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ne ulaşmış olması gerekmektedir.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR!.

AHMET KELEŞOĞLI EĞİTİM FAKÜLTESİ ADRES VE TELEFONU:

ADRES: Selçuk Üniversitesi Meram Kampüsü, 42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
Telefon: 0 332 323 82 20-23 (PBX)