• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 05.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 23.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.11.2010
 • Kadro Derecesi

Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümüne bir adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlgili Fakültelerin İletişim Bilimleri Bölümlerinden mezun olmak.


31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Öğretim Üyesi' Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' Hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak (ilgili alandaki puan türünden)
2- KPDS/ÜDS sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları şarttır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi
2- Türkçe özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi (Lisans, yüksek lisans diplomalarının ve transkriptlerinin fotokopileri)
4- ALES belgesinin fotokopisi
5- KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Belirtilen şartları taşıyanlar ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi ilgili Fakülte Dekanlığı; Acıbadem, Zeamet Sok. No:21/34722-Kadiköy/İSTANBUL