• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 05.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 23.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.11.2010
 • Kadro Derecesi

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne bir adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.
'Senkronize Salınımlı Sinir Ağları' konusunda doktora yapmış olmak.


31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Öğretim Üyesi' Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' Hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.


ARANAN KOŞULLAR
1- Doktora öğrenimini tamamlamış olmak.
2- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. ( Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlarda bu koşullar aranmayacaktır.)
3- KPDS - ÜDS sınavından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavında bu puan muadli bir puan almak.

4- Yabancı dille eğitim yapılan bölümlerde görev alacak öğretim elemanları ' Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik' in değişik 7. Maddesinin (a-b-c) fıkralarında belirtilen şartlara göre yabancı dil puanı 100 tam puan üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi
2- Türkçe özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi (Lisans-Yüksek Lisans ve doktora diplomaları ve transkriptlerinin fotokopileri)
4- ALES belgesinin fotokopisi
5- KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Belirtilen şartları taşıyanlar ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi ilgili Fakülte Dekanlığı; Acıbadem, Zeamet Sok. No:21/34722-Kadiköy/İSTANBUL