• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 02.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 09.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.11.2010
 • Kadro Derecesi 4

FELSEFE BÖLÜMÜ BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK


T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak yapılan her türlü atamada merkezi sınavdan (ALES) (ilan edilen kadronun bölümüne lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanında) en az 70 puan almış olmak,

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-En az lisans mezunu olmak,

5-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

6- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

7-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şartıyla.