Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 02.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 09.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ VEYA TURİZM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.


T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Aatamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince Öğretim Elemanı alınacaktır.


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada merkezi sınavdan (ALES) (adayın mezun olduğu lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversetelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekir,

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

5- Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

6- Askerliğini yapmış olmak.
MUAFİYET :
-Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. (Merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),

BAŞVURU ŞEKLİ :

Adaylar başvurularını Meslek Yüksekokulu'na yapacaklardır.Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve tasdiksiz belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Dilekçe ve Başvuru Formu ( http://www.karatekin.edu.tr) adresinden temin edilebilir
-ALES Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
-KPDS veya ÜDS Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
-Lisans Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
-Yüksek Lisans Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
-İş Deneyim Belgsi Alanında 2 yıl iş tecrübesi(Aslı veya Onaylı Sureti)