• Üniversite Adı BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 11.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin; Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümlerinin birinden mezun olmak.(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.)

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten lisans öğreniminden mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
5-Başvurmuş olduğu kadronun alanında tezli yüksek lisans yapmış veya alanında iki yıl tecrübeli olmak.
6-Fakültelerin; Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümlerinin birinden mezun olmak.(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.)
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Lisans diploması fotokopisi,
3-Lisans transkript fotokopisi,
4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
5-Başvurmuş olduğu kadronun alanında tezli yüksek lisans yapmış veya alanında iki yıl tecrübeli olmak.(Mezuniyetten önceki ve sonraki çalışmalar tecrübeden sayılır.)
6-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
7- Yüksek lisans belgesi (Tezli) fotokopisi veya en az alanında iki yıl tecrübeli olduğuna dair belgesi (Resmi kurumlardan alınan tecrübe belgeleri için prim sorgulaması yapılmayacaktır. Özelde geçenlerin prim sorgulaması yapılarak tam olması halinde kabul edilecektir.)
8-Özgeçmiş,
9-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir,
10-Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir,
Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir,
Not:2- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
C- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
D- BAŞVURU YERİ
Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır.
Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
İrtibat Adresi:
Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adnan Menderes Bulvarı No:190 66200 YOZGAT
Tel.: 0 354 212 6094 Faks: 0 354 212 2789
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.