• Üniversite Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı NÖROLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Oca.11
 • Kadro Derecesi 5

Tıp Fakültesi mezunu olmak.EMG, Kantitatif EEG ve P300 ile ilgili çalışma yapmış olmak, Botulinum Toksin uygulaması konusunda sertifika sahibi olmak.


Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
Uzman kadrosuna atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.

1. En az dört yıllık lisans mezunu olmak.
2. Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak.
3. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.(Meslek Yüksekokullarına başvuracak adaylarda bu şart aranmaz.)

BAŞVURUDA İSTENEN DİĞER BELGELER :
1. Uzman kadrolarına başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini, onaylı mezuniyet belgelerini, lisans not dökümlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile varsa Bilimsel yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
3. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.