• Üniversite Adı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı HİDROLİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 7

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yönetmelik metnini okumak için tıklayınız.

Adayların; Dilekçe (başvurdukları bölüm, anabilim dalı ile yazışma adresi ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır), özgeçmiş, ALES belgesi(ilgisine göre eşit ağırlıklı, sayısal yada sözelden) ile ÜDS veya KPDS belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, öğrenim belgesinin noter tasdikli sureti(Yurtdışından alınmış diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge), transkript, deneyim (tecrübe) belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve iki adet vesikalık fotoğraftan oluşan bir dosya ile ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurularından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Atamalar, kadronun niteliğine göre 2547 Sayılı Kanunun 31.,32., 33. ve 50. maddeleri uyarınca yapılacaktır. Ön değerlendirme ve sınav sonuçları www.bayburt.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. İLETİŞİM Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 69000 BAYBURT Tel458) 211 11 53-57 (Personel Dairesi Başkanlığı)