• Üniversite Adı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR
 • Anabilim Dalı İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Oca.11
 • Kadro Derecesi 6

Hukuk Fakültesi lisans mezunu veya ilgili Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu ve aynı alanlarda yükseklisans tamamlamış olmak.

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak; lisans mezunu olarak başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b)Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. (yüksek lisans tecrübeden sayılıyor.)


MUAFİYET

1- a)Doktorasını tamamlamış olanlar,

b)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar, yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

2-Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı ile T.C. Kimlik Numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
6. ALES Belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Lisans Transkripti.

10. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

11. Alanlarında tecrübe belgesi.

BAŞVURU YERİ:

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/Eskişehir 335 05 80-1342