• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı İŞLETME
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Oca.11
 • Kadro Derecesi 7

İşletme Bölümü mezunu olmak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


A. GENEL ŞARTLAR


a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak


b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir


d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)


B. ÖZEL ŞARTLAR


1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER


Öğretim Elamanı Bilgi Derleme Formu (Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayın), Dilekçe, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (ÜDS-KPDS) Lisans Belgesi, Lisans Transkripti,Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, 3 Adet Fotoğraf, Özgeçmiş, Askerlik Durum Belgesi, Personel Hizmet Belgesi (kamuda çalışanları için).


Adaylar, başvuru için gerekli tüm belgeleri başvurmak istediği kadronun bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yada Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile göndermelidirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.


Başvuru Telefonları:
(Alan Kodu: 0 370) 433 31 55
NOT: Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.