• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 25.10.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.10.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 01.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.11.2010
 • Kadro Derecesi 3


Çevre Mühendisliği Lisans Mezunu ve alanında enaz 4 yıl deneyimli olmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES)(Lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)’den, en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar.


B- ÖZEL ŞARTLAR:
1- Lisans mezunu olmak.
2- Belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl deneyime sahip olmak.
3- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4 lük ve 5 lik not sisteminin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.


C- MUAFİYET:
Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)


Ç- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Adaylar başvurularını doğrudan Fakülte/Yüksekokula yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşarak ilgili birimin kaydına girmeyen müracatlar kabul edilmez. Yanlış adrese yapılan müracatlardaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

D- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
-Özgeçmiş,
-Başvuru formu ve dilekçesi,( http://personel.bartin.edu.tr/workpa...url=B104429718 web adresinden temin edilebilir.)
-ALES Belgesi,
-Lisans Belgesi,
-Lisans Transkript,
-Varsa Yüksek Lisans belgesi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-2 Adet Fotoğraf,
-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi,
-Yabancı Dil belgesi (KPDS,ÜDS, veya muadili).
-Daha önce kamuda hizmeti olanlar için hizmet belgesi
-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


NOT : ALES, Yabancı Dil Belgesi, Mezuniyet Belgeleri, Transkript ve Askerlik Belgelerinin aslı veya kurumlarca onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

*Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM TEL.: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 0378 223 5352-5035