• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 6

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında lisansüstü eğitimi yapıyor olmak. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yüksek lisans veya doktoraya tahsisli.

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARIa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Bir lisansüstü programda ders aşamasında öğrenim görüyor olmak.MUAFİYET31.07.2008 tarihi itibariyle yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrosunda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmazBAŞVURUİlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- Nüfus cüzdan örneği

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- Lisans Not Durum Belgesi

- Lisasüstü Öğrenci Belgesi

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Varsa yayımlanmış yada yayımlanacak olan bilimsel çalışmaları

- Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu gösterir belge)Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye (aşağıdaki tablolarda verilmiştir) başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).Başvuru Adresi: KSÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 13.Km.

Rektörlük Binası, 46100-Kahramanmaraş