• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Anabilim Dalı İçin: İlgili Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılamayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


- Enstitülerde atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /bölüm ve program ,adı soyadı ,yazışma adresi ve telefon numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti ve mezuniyet transkriptleri (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
7. ALES Belgesi fotokopisi
8. Yabancı Dil Belgesi ( Araştırma Görevlileri İçin)
9. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

10. Lisansüstü eğitim yaptığına dair onaylı belge ( Araştırma Görevlileri İçin)

11. Varsa yayımlanmış ya da yayımlanacak çalışmaların örnekleri.

12. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli.

13. 2 Yıl çalıştığını gösteren SGK Onaylı Hizmet Döküm Belgesi ( Öğretim Görevlileri İçin)

Not: Tüm belgelerin asıllarının sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmesi zorunludur.