• Üniversite Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 21.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Avrupa Birliği İlişkileri ve Projelerinde deneyimli olmak.

T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.Genel Şartlar:- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (İngilizce)Özel Şartlar:- En az Lisans mezunu olmak.

- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

- Belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yüksek Lisans mezunu olanlar da iki yıl tecrübe şartı aranmaz.)Muafiyet:· Doktorasını tamamlamış olanlar,
· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,


—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler:1- Başvurdukları Birim, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, Doktora)6- Lisans transkripti (Resmi)7- Nüfus cüzdan fotokopisi8- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)9- Tecrübe gösterir belge.Başvurular ilgili birime, şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)Duyurulur.