• Üniversite Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı yabancı diller yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 31.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 6

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Çevirmenlik ve İngiliz Dilbilim bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDE


Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (hangi puan türünde sağlıyorsa) en az 70 almış olmak.
c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca yapılacaktır.


ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYET
1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör. ünvanlarında çalışmakta olanlar,
c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Başvuruda istenen belgeler ;
- Başvuru Dilekçesi ,
- Özgeçmiş,
- Mezuniyet Belgesi ve Transkript belgesinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge).
- ALES Belgesi,
- Yabancı Dil Belgesi,
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,BAŞVURU YERİ: Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)