• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZELYURT M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Gıda Teknolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Uzman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’den alanlarındaki puan türünden 70,

ÖZEL ŞARTLAR

Alanında Yüksek lisans yapmış olmak.

MUAFİYET

31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler

Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı örneği

Lisans mezuniyet belgesi

Lisans trankript belgesi

ALES belgesi

Doktora belgesi

2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)

Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları

Erkek adayların askerlik durum belgesi

Kamu hizmeti bulunanların hizmet belgesi

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 13 Ocak 2011 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Güzelyurt / AKSARAY