• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Uluslararası İlişkiler,İng. Dili Eğt,İng. Dili ve Ed.,Amerikan Kültürü ve Ed. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.KPDS veya UDS den en az 90 puan almış olmak.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Uzman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’den alanlarındaki puan türünden 70, KPDS veya ÜDS den en az 90 puan almış olmak. Veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler

Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı örneği

Lisans mezuniyet belgesi

Lisans trankript belgesi

Alanı ile ilgili en az 2 yıl süreli çalıştığına dair belge

ALES belgesi

ÜDS veya KPDS belgesi
2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)

Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları

Erkek adayların askerlik durum belgesi

Kamu hizmeti bulunanların hizmet belgesi

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 13.01.2011mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Aksaray Adana Yolu 7. Km. Kampüs / AKSARAY