• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 7

Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olmak.KPDS/ÜDS dil sınavından en az 90 puan almış olmak.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ALES'den alanlarındaki puan türünden 70, KPDS veya ÜDS den en az 90 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
KPDS/ÜDS dil sınavından en az 90 puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 lük not sistemimin 100 lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
MUAFİYET
31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
BAŞVURU
ilan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler
Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı örneği
Lisans mezuniyet belgesi
Lisans trankript belgesi
Yüksek Lisans belgesi
Yüksek lisans transkript belgesi
ALES belgesi
Yabancı dil belgesi
2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)
Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları
Erkek adayların askerlik durum belgesi
Kamu hizmeti bulunanların hizmet belgesi
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına 13 Ocak 2011 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belgeli dosyalar ile yapılan dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Aksaray Adana yolu 7. km. Kampüs / Aksaray