• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı ANORGANİK KİMYA
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Kimya Bölümünden mezun olmak ilgili alanda Doktora yapıyor olmak.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’den alanlarındaki puan türünden 70, KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 lük not sistemimin 100 lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET

31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

ilan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler

Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı örneği

Lisans mezuniyet belgesi

Lisans trankript belgesi

Doktora öğrenci belgesi

ALES (onaylı )belgesi

Yabancı dil belgesi

2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)

Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları

Erkek adayların askerlik durum belgesi

Kamu hizmeti bulunanların hizmet belgesi

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 13.01.2011 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belgeli dosyalar ile yapılan dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Aksaray Adana yolu 7. km. Kampüs / AKSARAY