• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Sağlık Kurumları Yönetimi veya Sağlık Kurumları Yöneticiliği Alanında yüksek lisans yapmış ve alanında en az beş yıl deneyimli olmak.


Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’den alanlarındaki puan türünden 70, KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak. Veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Alanında Yüksek lisans yapmış olmak.
Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

MUAFİYET

31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler

Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı örneği

Lisans mezuniyet belgesi

Lisans transkript belgesi

Yüksek lisans belgesi

Yüksek Lisans Transkript belgesi

ALES belgesi

2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)

Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları

Erkek adayların askerlik durum belgesi

Kamu hizmeti bulunanların hizmet belgesi

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Sağlı Yüksekokulu Müdürlüğüne 13 Ocak 2011 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü AKSARAY