• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 27.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 6

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dilbilim Bölümlerinden mezun olmak


Rektörlüğümüzde açık bulunan okutman kadrosuna (Yabancı Diller Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları gerekir.
3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
4.Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az A (90) düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL)

7. 27/07/2010 tarih ve 11/2 sayılı Senato Kararına http://www.iyte.edu.tr/index.php?page=karartakipsenato

adresinden ulaşılabilir.ÖZEL ŞARTLAR:

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dilbilim Bölümlerinden mezun olmak.

MUAFİYET:

1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından muaf tutulurlar.

İSTENEN BELGELER:

1.Rektörlük (Yabancı Diller Bölümü) okutman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf,

öğrenim belgeleri, transkript belgesi,Yabancı Dil Belgesi, varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte Personel Dairesi

Başkanlığı Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR adresine, şahsen veya postayla müracaat etmeleri

gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uymayan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul

edilmeyecektir.