• Üniversite Adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 31.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 5

Biyoloji bölümü mezunu olmak, biyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

a)2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

a) En az Lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.MUAFİYETLER
Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (30 Aralık 2010 – 13 Ocak 2011). Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

— Adayların ön değerlendirmesi 19 Ocak 2011 Çarşamba günü yapılacak olup, sonuçlar 21 Ocak 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bilim Sınavları da 31 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 13.00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 2 Şubat 2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, özgeçmiş ile varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesini ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

—Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.