• Üniversite Adı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ARAÇ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 4

Bilgisayar Programcılığına; Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak.

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜÜniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince Öğretim Elemanı alınacaktır.BAŞVURUDA GENEL ŞARTLARa) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan (KPDS) veya ÜDS’den en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şarttır.c) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.d) Sadece bir kadroya müracaat edilebilecektir, birden fazla müracaatlarda ise yapılan müracaatlardan hiçbiri kabul edilmeyecektir.ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİa) Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER− Dilekçe ( Başvuru dilekçelerinde başvurulan birim, unvanı, kadro derecesi, bölüm, anabilim dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

− Özgeçmiş

− Merkezi sınav (ALES) belgesi

− Yabancı dil sınavı (KPDS veya ÜDS) belgesi

− Mezuniyet Belgesi (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)(Onaylı)

− Lisans ve Yüksek Lisans Not Transkripti (Onaylı)

− Nüfus Cüzdanı Örneği (Onaylı)

− 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

− Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya.

− Askerlik durum belgesi

− Daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesi

− Alanlarında tecrübe belgeleri

− Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.BAŞVURU YERİ— Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (On Beş) gündür.— Araç Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvuruları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılmalıdır.— Kastamonu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvuruları ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılmalıdır.— Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta ile yapılmalıdır.— Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.— İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.— Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.— Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.