• Üniversite Adı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 19.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.01.2011
 • Kadro Derecesi 2

Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezine; Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olmak.


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Mezun oldukları alanla ilgili ALES ’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Uzman kadrosuna başvuracak adayların en az lisans mezunu olması; belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olması. (Yüksek Lisans yapmış olanlar iki yıllık tecrübeden muaf sayılacaktır.)

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini (onaylı), Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi(onaylı), ALES Belgesi(onaylı), Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği), Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NA şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

4- Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
NOT:
1- Öndeğerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2- 21.01.2011 tarihinde açıklanacak olan kesin kazananlardan istenecek belgeler

Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3- Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.

4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

5- İlan edilen kadroya müktesebatı uygun olanlar başvurabilir ve atanabilir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.