• Üniversite Adı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MALAZGİRT M.Y.O.
 • Bölüm Adı İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 20.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

İşletme,İktisat veya Muhasebe bölümü mezunu olmak.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.A- GENEL ŞARTLAR1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (araştırma görevlisi için; atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan, öğretim görevlisi için; lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına başvuracak adaylar ise en az 80 puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Bir aday, birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Bu şekildeki başvuruların tamamı geçersiz sayılır.B- ÖZEL ŞARTLARÖğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:


1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:1- Alanında yüksek lisans yapmış olmak.Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:1- Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELERBaşvurular; Muş Alparslan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;1- Başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Bilimsel çalışma-yayınlarını kapsayan bir takım dosya

6- İstenildiği taktirde, yüksek lisans veya doktora belgesi

7- Nüfus cüzdanı örneği

8- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

9- Özgeçmiş

10- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

11- Savcılık Belgesi

12- Hizmet süresini bildirir belge

13- Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesiNOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Başvuru Adresi:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İstasyon Caddesi, 49100, MUŞ

Tel.: 0 436 213 00 13

Faks: 0 436 213 00 28

D- MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.