• Üniversite Adı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TİP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı PATOLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 24.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.01.2011
 • Kadro Derecesi 1

İlgili alanda Uzman.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca listede unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Adayların başvurdukları kadroya kadro derecesi bakımından atama şartlarını taşımaları, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.Duyurulur.

BAŞVURULAR

Rektörlük Uzman kadrosu başvuruları Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar ilgili birimlerin Dekanlıkları ile Müdürlüklerine yapılacaktır. Adayların ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe

- Fotoğraf (2 adet )

- Özgeçmiş (1 adet)

- Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi (2 adet)

- Lisans/Lisansüstü diploma onaylı fotokopisi (2 adet)

- Yüksek Lisans-Doktora öğrencilerinin öğrenci olduklarını gösterir belge.

- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti onaylı fotokopisi (2 adet)

- Yabancı Dil Belgesi onaylı fotokopisi (2 adet)

- ALES Belgesi onaylı fotokopisi (2 adet)

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

- Alanlarında tecrübe belgesi.Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.