• Üniversite Adı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 19.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Bulgar Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutman alınacaktır.


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Okutman kadrosuna başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (hangi puan türünden sağlıyorsa o puan türünden en yüksek puan esas alınır) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır).
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


ÖZEL ŞARTLAR

OKUTMAN
.

- Yabancı Dil Okutman başvurularında (KPDS) veya (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Okutman kadrolarına başvurularda adayların, başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçeleri ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Karaağaç/ EDİRNE şahsen veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Dilekçeleri ekine; lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript , özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. Dilekçe örneğine http://personel.trakya.edu.tr/ekleme...0Dilekcesi.doc linkinden ulaşılabilir.