• Üniversite Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLERİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 24.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.01.2011
 • Kadro Derecesi 1

Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulana, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (lisans öğreniminden mezun olduğu alanındaki puan türünden) en az 70 puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLARYüksek Lisans Mezunu olmak.MUAFİYETa) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER· Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)· Özgeçmiş· Nüfus Cüzdanı Sureti· 2 adet Fotoğraf· ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi· Lisans ve Yüksek Lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi(Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)· Lisans ve Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)· Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi)· Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya· Erkek Adaylar için askerlik belgesiBAŞVURU YERİ VE ADRESİ
Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Başvurular ilgili Birime şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL