• Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 13.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 17.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu ve İngiliz dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.


A- GENEL ŞARTLAR1- 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.


3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)’den, en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.B- ÖZEL ŞARTLAR


Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:


1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.


2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,


İlan edilen kadroya başvurmak isteyen adaylar;


1- Başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Lisans diploması

4- Lisans transkript belgesi

5- ALES belgesi fotokopisi

6- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- 1 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Askerlik durum belgesi


NOT:

Başvurular; Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.