• Üniversite Adı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı GEMİ YÖNETİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Ara.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Ara.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Ara.12
 • Kadro Derecesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühen. veya Güverte Lisans mezunu ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanlarından birinde Yüksek Lisans yapıyor olmak.

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacak olup, ilan edilen kadrolara anılan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

-İstenilen Belgeler

-Dilekçe

-Özgeçmiş

-Öğrenim belgesi

-Transkript

-Yabancı dil belgesi (Yabancı dille öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak),

-Ales belgesini ekleyerek,

Bu ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOT: İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir.

-Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR