• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Doktora derecesini Sosyoloji alanında yapmış olmak,

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.


Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü için (1 adet öğretim görevlisi); Doktora derecesini Sosyoloji alanında yapmış olmak,

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Özelşartlar

MADDE 7- (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
ALES belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
Diploma Fotokopileri ile Onaylı lisans Transkript
Hizmet belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

06836 İncek

Ankara Tel: 0 312 586 86 00
aoral@atilim.edu.tr
Tel: 0 312 586 86 00