• Üniversite Adı ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi veya İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, UDS veya KPDS’den en az 95 ve üzeri puan almış olmak. Belirtilen alanların birinde yükseklisans yapmış veya alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş) (3 yıl geçerliliği bulunan) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

e) İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

f) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

ÖZEL ŞARTLAROKUTMAN

Yabancı Dil okutman başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 95 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ile başvurması gerekmektedir.BAŞVURU

a) Adaylar Başvuru formunu web Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.

b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.