• Üniversite Adı YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Ara.12
 • Kadro Derecesi 6

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapımış ve bu alanda Doktora yapıyor olmak.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
c) Araştırma Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
d) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak , 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro nvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu
2. Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4. ALES Belgesi.
5. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
6. Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı
7. Yüksek Lisans belgesi
8. Doktora yapıyor olduğunu gösterir öğrenci belgesi

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
3- Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye
ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)
4- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna T.C. Yalova Üniversitesi Resmi Web Sitesi adresten ulaşabilirler.
5- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
6- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:
Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2
77100 YALOVA

Tel. : 0226 814 62 01/51 21
Faks : 0226 813 89 48