• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Mimarlık Bölümü lisans diplomasına sahip olmak, Mimarlık alanında Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı olmak.

T.C.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullara sahip olmak kaydıyla aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak araştırma görevlisi alınacaktır. Ön değerlendirme ve sınav sonuçları Üniversitemiz WEB sitesinde (Izmir Universitesi - Doganata Egitim ve Kultur Vakfi ) yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR :

Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.

AÇIKLAMAGENEL ŞARTLAR

ALES’den en az 70 puan almış olmak.
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS İngilizce yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


1. Dilekçe (Başvurulan birim ve anabilim dalı ile yazışma adresi, telefon numarası mutlaka belirtilecektir.)
2. Özgeçmiş
3. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Mezuniyet Belgesi sureti (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
6. Lisans Transkript Belgesi sureti (Lisans, Yüksek Lisans ve varsa Doktora)
7. ALES belgesi fotokopisi
8. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli.
9. Yabancı Dil Belgesi
10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Not: Gönderilen başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

İLETİŞİM ADRESİ:İzmir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Gürsel Aksel Blv.No:14

Üçkuyular-İZMİR

Tel: 0232 2464949/ 121-123

Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.