• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Diş Hekimliği Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Oral İmplantoloji
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olan Ve Daraltılmış Platform Dizaynına Sahip İpmlantlarda Peri-İmplanter Dokuların Klinik Olarak Değerlendirilmesi Konusunda Deneyimli Olan Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Giriş sınav tarihi ve saati : 21.11.2012 saat:10.00

Sınav yeri : Diş Hekimliği Fakültesi

Sınav sonuç açıklama tarihi :22.11.2012

Not: ilanın başvuru süresi 15 gündür.GENEL ŞARTLAR:

– Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

( 1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)

ÖZEL ŞARTLAR:

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,

b) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,

BAŞVURU ŞEKLİ:


- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bağdat Caddesi | Diş | Diş Hekimliği (hızlı erişim bölümü) internet adresine yapılacaktır.

-Sonuçlar Fakültemizin Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bağdat Caddesi | Diş | Diş Hekimliği (ana sayfa haberler bölümü) internet adresinde ilan edilecektir.


MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.