• Üniversite Adı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6

Türkçe Öğretmenliği veya Türkçe Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmenlikte değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar :

Araştırma Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notu hesaplanırken 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

c) Türkçe Öğretmenliği veya Türkçe Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

III) Muafiyet :

a)Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

b)Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru Şekli :

İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde, Özel şartta belirtilen belgelerözgeçmiş, öğrenim belgeleri, transkript, yabancı dil belgesi, ALES belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Eğitim Bilimleri Enstitüsüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

V) Başvuru Adresi : İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kampüs/MALATYA Tel.: 0 422 3410506 Faks: 0 422 3410042* Son başvuru tarihi 19.11.2012, Adaylarının ön değerlendirme sonuçları 21.11.2012 tarihinde üniversitemizin web sitesinde (İnönü Üniversitesi Malatya) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 23.11.2012 Cuma günü Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü idari binasında saat 10:00’da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 27.11.2012 tarihinden itibaren üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Not : Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.