• Üniversite Adı KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Kas.12
 • Kadro Derecesi 4,5,5

Bilgisayar Müh.,Yazılım Müh., Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve alanında iki yıl tecrübeli olmak.


T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.),
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır

ÖZEL ŞARTLAR

Rektörlük Uzaktan Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere alınacak olan Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Alanında Yüksek Lisans yapmış olanlar iki yıl tecrübe şartını sağlamış sayılmaktadır. )

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Uzman kadrolarına başvuracak adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. (Başvuru aşamasında tüm belgelerin fotokopileri kabul edilebilecektir.)

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasındaki formlar bölümünde yer alan öğretim elemanı ilan başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.
2. Ayrıca başvuru dilekçesi yazılacaktır.
3. Özgeçmiş,
4. ALES Belgesi fotokopisi,
5. Yabancı dil puanını gösteren dil belgesi fotokopisi.
6. Lisans diploma fotokopisi,
7. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi,(Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında
kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir)
8. Yüksek lisans diploma fotokopisi (varsa),
9. Nüfus cüzdan fotokopisi,
10. Askerlik durum belgesi fotokopisi.
11. 2 adet fotoğraf,
12. İki yıl tecrübeli olduğunu gösteren belge.
13. Varsa bilimsel çalışmalarını içeren dosya eklenecektir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.