• Üniversite Adı ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Tıp Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Anatomi
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Anatomi alanında Doktora yapıyor olmak.

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:
- Tıp Fakültesi mezunu olmak.

- Tıp Anatomi alanında Doktora yapıyor olmak.
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Onaylı diploma fotokopileri
- Lisanüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge


ADRES:
Ankara Cad. No:45 35100 Bornova İZMİR