• Üniversite Adı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Aşçılık Programı için, İngilizce eğitim veren Turizm ve Otel İşletmeciliği programından lisans diplomasına sahip olmak, Beş yıldız ve üzeri düzeyde bir yiyecek, içecek ve konaklama işletmeciliğinde en az 8 yıl görev yapmış olmak.

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara ek olarak aranacak


ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

İngilizce eğitim veren Turizm ve Otel İşletmeciliği programından lisans diplomasına sahip olmak,
Beş yıldız ve üzeri düzeyde bir yiyecek, içecek ve konaklama işletmeciliğinde en az 8 yıl görev yapmış olmak.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını yüksekokulumuzun Üniversite Cad. Mustafapaşa 50420 - Ürgüp / NEVŞEHİR adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçesi http://www.kapadokya.edu.tr/upl/basvurudilekcesi.doc adresinden edinilebilir.
Lisans belgesi
Lisans transkripti
Varsa ALES sonuç belgesi
İş tecrübesi belgesi
Nüfus cüzdanı örneği
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi

Not: Mezuniyet, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar yüksekokulumuz internet adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.