• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 14.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5,6

İnşaat Mühendisliği bölümü Lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca açıktan veya naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacak olup, ilan edilen kadrolara anılan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.


2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Bu kadrolara atanan kişiler, lisansüstü eğitiminin kalan kısmını Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayacaklardır.


A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten, atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,


İstenilen Belgeler

B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Özgeçmiş

3-Lisans diploması fotokopisi,

4-Lisans transkript fotokopisi,

5-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

6-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

7-Yüksek lisans yaptığını belirtir öğrenim belgesi

NOT: -Bu ilanın son başvuru tarihine kadar istenen belgelerle birlikte ilan bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

-İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Başvuruda belgelerin aslını getirmek şartıyla Kurumumuz tarafından "Aslı Gibidir" onayı yapılacaktır.

-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular değerlenderilmeyecektir.
-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C-MUAFİYET


Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİLİLERE DUYURULUR