• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı MÜTERCİM TERCÜMANLIK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:


-Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor olmak,

-35 yaşından gün almamış olmak,


-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,


-KPDS-ÜDS/80 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak


-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

*Üniversitemiz Ana Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca, öğretim elemanları Mütevelli Heyet onayı olmadan belirtilen kadroya atanamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Başvurular şahsen veya e-posta (aysegul.ozdemir@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belgelerin orjinallerinin "Giriş Sınav Tarihi"nde şahsen iletilmesi zorunludur.


1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8-Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888139