• Üniversite Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İLKÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı MATEMATİK EĞİTİM
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Ara.12
 • Kadro Derecesi 5

İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunu olmak. Matematik alanında doktora yapıyor olmak.

T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz WEB sitesinde (Untitled Page) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Untitled Page web adresi DUYURULAR bölümündeki dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçede Duyuru Detay Numarası mutlaka belirtilecektir. )
2-ALES Belgesi
3-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili) (En az 50 puan almış olmak)
4-Mezuniyet Belgesi sureti (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
5-Lisans Transkript Belgesi sureti
6-Doktora yaptığına ilişkin Öğrenci Belgesi.
7-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
8-Askerlik Durum Belgesi
9- Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli
10-Özgeçmiş
11-Bir adet vesikalık fotoğraf


Not:
1-İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup, iki veya daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
2-Kazanan adayların atama işlemlerinde belgelerinin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.
3-Gönderilen başvuru evrakları iade edilmeyecektir.


İLETİŞİM ADRESİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü 03200 AFYONKARAHİSAR Tel:0 272 228 12 54 / 0 272 444 03 03 Dahili:11350-11351