• Üniversite Adı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Dış Ticaret Programı için, Lisans derecesini İstatistik alanında almış olmak. Toplam Kalite Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans mezunu ve Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ile Kalite Yönetim Sistemleri alanlarında iş deneyimine sahip olmak.

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’na bağlı Dış Ticaret Programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de belirtilen asgari şartlar ve usuller doğrultusunda Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranması, alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans/ön lisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES'ten en az 70 puan almaları) Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) / Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den, sınav yabancı dili İngilizce’den 100 tam puan üzerinden en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmak ("Eğitim dili Türkçe olan bölümlere, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı aranmaktadır" 13.09.2011 tarih ve 191 sayılı S.K., Md.14.)

Özel Şartlar:

Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

Muafiyet; Doktorasını tamamlamış olanlar, yükseköğretim kurumlarında bu (başvurulan ilanda belirtilen) kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler:

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2012’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adayların;

* Başvurulan Yüksekokul ve Programı belirten dilekçe,
* Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
* Güncel özgeçmiş,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Resmi onaylı lisans transkript belgesi,
* Resmi onaylı lisans, yüksek lisans diploma örnekleri,
* Merkezi Sınav (ALES) belge örneği,
* Yabancı Dil (ÜDS/KPDS veya eşdeğeri) belge örneği,
* Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği,
* Muafiyet için adayların, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi onaylı hizmet belgeleri; İlanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışıldığını belirten atama yazısı örneği ile bordro belge örneği,
*Yükseköğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Üniversitelerarası Kurul’dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneğini başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

Ön Değerlendirme ve Yazılı Giriş Sınavı:

Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan adayların öndeğerlendirme sonuçları 02 Kasım 2012 tarihinde Üniversitemizin erişim sayfasında ilan edilecektir. Öndeğerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların 05 Kasım 2012 tarihinde Üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü’nde (02 Kasım 2012 tarihinde ik.yasar.edu.tr sayfasında duyurulacak Öndeğerlendirme Sonuçlarında belirtilen sınav yeri ve saatinde) nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları, 07 Kasım 2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.