• Üniversite Adı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MUHENDISLIK VE MIMARLIK FAKULTESI
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak.

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Rektörlük, Yabancı Diller Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fen Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine başvuruda bulunacak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlere başvuruda bulunacak adayların ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi adresinden alacakları başvuru formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)

Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ulaşılabilmektedir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak gerekir. Araştırma Görevlileri için, ALES’den atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 puan almış olmak.
3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.
3. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Mezuniyet belgeleri ve transkript, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (Noter ya da resmi kurum onaylı)

6. İki adet fotoğraf,

7. ALES Belgesi,

8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri. (Noter ya da resmi kurum onaylı) (Çalışılan kurumlarda yapılan görevlere dair alınacak belgelere SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.)